O nas

o nas

Kancelaria Radców Prawnych „Statima” M. Rogowski, Ł. Sajdak Sp.k. funkcjonuje na rynku usług prawnych od ponad dziesięciu lat. Świadczenie usług pomocy prawnej przez tak długi czas, pozwoliło nam na zdobycie bogatego doświadczenia i zbudowania zespołu kompetentnych prawników, którzy z powodzeniem i wysokim profesjonalizmem służą Klientom naszej Kancelarii pomocą w zapobieganiu ewentualnym problemom, rozwiązywaniu problemów już zaistniałych oraz wspierają Klientów w realizacji wszelkich planowanych przez nich zamierzeń biznesowych.

Nasza Kancelaria zapewnia pomoc prawną z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego, szeroko rozumianego prawa gospodarczego i cywilnego, a także z obszaru prawa rodzinnego i prawa pracy. Specjalizujemy się w szczególności w świadczeniu usług kompleksowej obsługi prawnej tak spółek prawa handlowego, jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Zważywszy na fakt posiadania przez wspólników Kancelarii licencji doradców restrukturyzacyjnych, nasza Kancelaria świadczy również kompleksową pomoc prawną w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Wszystkim, dla których wszczęcie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego stało się konieczne, oferujemy pełne wsparcie prawne na każdym etapie postępowania. Reprezentujemy zarówno interesy dłużników, jak i wierzycieli.

Zespół naszej Kancelarii zapewnia, zarówno obecnym, jak i potencjalnym Klientom pełną lojalność, a z racji stale podnoszonych kwalifikacji zawodowych, kompleksową, rzetelną i skuteczną pomoc prawną na najwyższym poziomie. W ramach świadczonych usług oferujemy współpracę długoterminową, pomoc doraźną, jak również doradztwo prawne. Każdorazowo przed podjęciem jakichkolwiek czynności dokonujemy oceny sytuacji prawnej w oparciu o bezpłatną analizę dokumentów, która pozwoli na precyzyjne ustalenie rzeczywistej sytuacji Klienta oraz umożliwi zaplanowanie i podjęcie skutecznych działań w celu dochodzenia lub obrony prawnie uzasadnionego interesu Klienta naszej Kancelarii.

Decydując się na podjęcie współpracy z Kancelarią Radców Prawnych „Statima” M. Rogowski, Ł. Sajdak Sp.k. zapewniają sobie Państwo dostęp do wysoko wykwalifikowanego, doświadczonego i profesjonalnego zespołu, który służył będzie Państwu pomocą w osiąganiu najśmielszych zamierzeń biznesowych.

Odwiedź nas