Postępowanie sanacyjne

Postępowanie sanacyjne jest jednym z trybów działań restrukturyzacyjnych, które mają na celu uchronienie przedsiębiorstwa przed upadłością. Cechą wyróżniającą postępowanie sanacyjne na tle innych postępowań jest to, że w postępowaniu tym przewidziane są dalej idące niż w innych trybach działania, mające na celu restrukturyzację przedsiębiorstwa dłużnika. W tym postępowaniu istnieje bowiem możliwość wykorzystania instrumentów do redukcji zatrudnienia, odstępowania od umów wzajemnych, czy też sprzedaży majątku dłużnika, w tym majątku obciążonego rzeczowo ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej. Charakterystyczną cechą postępowania sanacyjnego jest utworzenie z majątku dłużnika masy sanacyjnej i odebranie dłużnikowi możliwości zarządu przedsiębiorstwem, które to czynności przejmuje licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.

Jak przebiega postępowanie sanacyjne?

Po otwarciu postępowania sanacyjnego zarządca sanacyjny składa do sądu (w porozumieniu z dłużnikiem) plan restrukturyzacyjny przedsiębiorstwa. Zakończone powodzeniem postępowanie sanacyjne pozwala na przywrócenie dłużnikowi możliwości sprawowania zarządu nad firmą oraz przeprowadzenie procedury zaspokajania roszczeń wierzycieli zgodnie z warunkami przyjętego układu.

Zalety postępowania sanacyjnego

Postępowanie sanacyjne umożliwia powrót dłużnikowi do zarządzania wolnym od długów przedsiębiorstwem i pozwala wierzycielom odzyskać przynajmniej część swoich należności. Dodatkowo, postępowanie sanacyjne najpełniej chroni dłużnika przed egzekucją. Z zalet postępowania sanacyjnego należy wymienić również możliwość rozwiązania nierentownych z punktu widzenia prowadzonej działalności umów wzajemnych, możliwość redukcji zatrudnienia, a nawet całkowitą zmianę profilu działalności.

Odwiedź nas