Uproszczona restrukturyzacja przedsiębiorstw

Uproszczona restrukturyzacja przedsiębiorstw

Na mocy Tarczy Antykryzysowej 4.0 z czerwca 2020r. zostało wprowadzone nowe narzędzie ułatwiające przeprowadzenie restrukturyzacji firmy. Uproszczona restrukturyzacja przedsiębiorstwa, bo o niej tutaj mowa, ma na celu ustalenie warunków restrukturyzacji zobowiązań dłużnika w drodze ich negocjacji z wierzycielami, bez udziału Sądu. Podstawową zaletą uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego jest brak możliwości wszczęcia egzekucji z majątku dłużnika oraz zawieszenie egzekucji będących w toku i to nawet wówczas, gdy wierzytelność jest zabezpieczona na majątku dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym itp.. Dodatkową zaletą jest stosunkowo szybki przebieg samego procesu oraz ochrona przed wypowiedzeniem przez wierzycieli kluczowych z punktu widzenia prowadzonej przez dłużnika działalności umów (wynajmu, kredytowych, leasingu).  Dzięki temu przedsiębiorca zyskuje czas na podjęcie niezbędnych kroków do poprawy sytuacji firmy. Uproszczona restrukturyzacja często chroni firmę przed ogłoszeniem upadłości.

Kto może skorzystać z uproszczonej restrukturyzacji przedsiębiorstw?

Z uproszczonej restrukturyzacji przedsiębiorstw może skorzystać przedsiębiorca niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością. Dla uruchomienia procedury uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, konieczne jest zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, który będzie sprawował funkcję nadzorcy układu. Nadzorca układu bierze czynny udział postępowaniu ustalając w porozumieniu z dłużnikiem propozycje układowe, które następnie przedstawiane są i negocjowane z wierzycielami oraz przygotowując procedurę zbierania głosów. Właściwe przygotowanie postępowania jeszcze przed jego otwarciem gwarantuje pomyślne zakończenie – warto mieć w tym czasie merytoryczne wsparcie, które znacznie usprawni działanie.

Wspólnicy naszej Kancelarii posiadają licencje doradców restrukturyzacyjnych i pomogli już wielu przedsiębiorcom. Dzięki bogatemu doświadczeniu pomożemy w zakresie kompleksowej obsługi przebiegu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego i co najważniejsze w rozmowach z wierzycielami co spowoduje, że zła i niekomfortowa sytuacja dla przedsiębiorcy stanie się już tylko wspomnieniem.

Odwiedź nas