Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, którego celem jest doprowadzenie do pełnego lub częściowego oddłużenia osoby, która przestała radzić sobie ze spłatą zobowiązań. W obliczu narastających długów i niemożliwości poradzenia z nimi, ogłoszenie upadłości konsumenckiej często stanowi szansę na nową, wolną od długów rzeczywistość. To również często pierwszy krok do przejęcia kontroli nad swoimi zobowiązaniami i powrót do normalnego życia. Ważne jest, by w trudnym okresie oddłużania mieć profesjonalne wsparcie – proces postępowania upadłościowego może trwać nawet kilka lat, a czas uzależniony jest od wielkości majątku dłużnika.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Chociaż upadłość konsumencka dedykowana jest osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej warto wiedzieć, że o ogłoszenie upadłości w tym trybie mogą wnioskować też byli przedsiębiorcy. Wystarczy, że w dniu składania wniosku zostali wykreśleni z ewidencji działalności gospodarczej. Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć osoba niewypłacalna czyli taka, której miesięczne wynagrodzenie nie jest w stanie zaspokoić zobowiązań związanych ze spłatą długów i utrzymaniem. Stan ten musi utrzymywać się minimum od 3 miesięcy. Po nowelizacji dokonanej w marcu 2020r. każdy ma prawo złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, nawet jeśli niewypłacalność wynika z nieumiejętnego zarządzania finansami i podejmowania błędnych decyzji, a nie jak to miało miejsce uprzednio, z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Pierwszy krok do ogłoszenia upadłości konsumenckiej to złożenie wniosku w sądzie. Warto w tej kwestii skorzystać z pomocy Kancelarii – przygotowujemy wniosek w imieniu Klienta, co znacznie zmniejsza ryzyko jego oddalenia, bądź odrzucenia z powodu błędów formalnych. Dodatkowo oferujemy pomoc na etapie kompletowania niezbędnej dokumentacji i służymy merytorycznym wsparciem w kontaktach z syndykiem oraz wierzycielami. W imieniu Klienta sporządzamy wszelkie wnioski, w tym m.in. o wydzielenie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych ze środków ze sprzedaży lokalu mieszkaniowego.

Odwiedź nas